Hemtopia

Små fastigheter med stora ambitioner

GDPR
Hur hanterar vi dina uppgifter
Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för ett antal bolag som nyttjar Hemtopia´s fastighets hemsidor. Det likställs med att har du lämnat uppgifter till ett av dessa bolag så gäller samma hantering för alla dessa bolag. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar våra kunders och användares personuppgifter, t.ex. uppgifter som du lämnar när du tecknar ett avtal eller anmäler en intressanmälan, registrerar dig på hemsidan eller kontaktar oss. Policyn beskriver också hur vi behandlar personuppgifter som samlas in via våra webbsidor och digitala tjänster. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Bilder, ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade och indirekta uppgifter t ex IP-nummer och cookies är personuppgifter om de kopplas till fysiska personer.


Några exempel på information:

 • Person- och kontaktinformation (namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc.)
 • Kreditupplysning och andra uppgifter från exempelvis kronofogden eller inkassobolag.
 • Uppgifter om eventuell borgensman
 • Uppgifter om eventuell referensperson som ni angett själva i er bostadsansökan.
 • Önskad typ av boende (ex. balkong, hiss osv).
 • Person- och kontaktinformation (namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc.)
 • Finansiell information – kontonummer, årsinkomst, skulder eller negativ betalningshistorik etc.
 • Enhetsinformation – tex IP-adress (via Google analytics), cookies
 • Aktivitetsloggar - mätarställning av energiförbrukning vid individuell energimätning av värme, vatten och el.


Uppgifternas lagliga grund

När du har lämnat personuppgifter till oss på något sätt använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

 • För att kunna hantera kundtjänstärenden, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
 • Det är vår berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om bostäder, lokaler, felanmälan, hyror och andra saker rörande hyresförhållandet.
 • För att kunna erbjuda bostad eller annat sökt objekt
 • Laglig grund är för att avtal ska kunna träffas mellan parterna. Ändamålet är för att administrera ansökan och kontrollera att den sökande uppfyller de krav som hyresvärden ställer upp.
 • För att kunna fullfölja och genomföra våra avtalsvillkor
 • Att fullgöra ingånget avtal och andra rättsliga förpliktelser som vi har gentemot er som hyresgäst och gällande rätt. Det är även vårt berättigande intresse att kunna erbjuda er tjänster och service utöver vad som regleras i hyresavtalet. Ytterligare personuppgifter kan behöva inhämtas för att hyresvärden ska kunna styrka rättsliga anspråk med anledning av hyresavtalet. Så är fallet med noteringar om exempelvis användning av lägenheten i strid med ändamålet, otillåten andrahandsuthyrning, otillåten överenskommelse, förekomst av ohyra, störningar, vanvård och vägrat tillträde.
 • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.
 • Vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka våra hemsidor och administrera ditt och vårt hyresförhållande. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. Vi tillämpar bl. a hyreslagstiftning, bokföringslagen, och marknadsföringslagen. Redogöra vissa uppgifter till kommunen inom ramen för vår egenkontroll.
 • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster
 • Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänsterCookies

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

 • Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
 • Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera så smidigt utan dessa cookies.
 • Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga, eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din upplevelse med oss ska vara så smidigt som möjligt.
 • Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Samt i vilken teknisk form dom kan förekomma:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. t.ex. Google Analytics.).


Google Analytics

Statistikverktyget Google analytics är en sådan Tredjepartscookies som samlar in information om hur du surfar på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.


Du kan själv radera cookies från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på våra webbsidor slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Om du avaktiverar en cookie eller en kategori av cookies tar du inte bort cookien från din webbläsare, detta måste du själv göra från din webbläsare.Här hittar du information om hur du hanterar cookies i din webbläsare: